De olie raakt niet op

1
avatar

29-09-2011 | 21:34 uur
Paul Romijn | Sr Business Portfolio Developer Essent Business Development

Een veelgehoorde uitspraak vandaag de dag is dat we alternatieven willen ontwikkelen voor het geval olie op raakt. Maar het stenen tijdperk is niet geëindigd omdat de stenen op waren en dat zal bij olie ook niet het geval zijn. De olie kan wel zo duur worden dat alternatieven mogelijk worden of dat we ons consumptiegedrag aanpassen.

Gas-olie spread
Olie is de duurste van de fossiele brandstoffen per GJ naast aardgas en kolen en ook degene die de minste bewezen reserves heeft. Volgens het BP statisch jaarboek gebruiken we 82 miljoen barrels olie per dag, dat is omgerekend bijna 4000 miljard ton olie per jaar (!). Met dit tempo van consumptie zijn de bewezen reserves goed voor zo’n 46 jaar, Gas zit op zo’n 59 jaar en kolen op zo’n 118 jaar. Dit is ook te zien in de prijs van olie. De gas-olie spread is nog niet zo hoog geweest als het laatste jaar. Dit heeft ook te maken dat vele handelaren zich op olie gestort hebben waardoor de markt van aanbod naar vraag gestuurd is gegaan. Dit is te zien in de prijs die al ruim een jaar gemiddeld boven de 100 USD/bbl staat terwijl de marginale kosten voor olie in het duurste veld, de teerzanden in Canada, rond de 70 USD/bbl bedragen. 

Alternatief voor olie
Als we kijken waar olie voor gebruikt wordt kunnen we dit onderverdelen in vijf segmenten, nafta als basisgrondstof voor chemicaliën, benzine, diesel voor transport, kerosine voor de vliegtuigindustrie en heating olie voor scheepvervoer en elektriciteitsopwekking. Bij een stijgende olieprijs kunnen alternatieven economisch aantrekkelijk worden. Dit zal voor benzine en diesel nog wel kunnen in de vorm van biodiesel en bio-ethanol of in de vorm van elektrisch vervoer. Alleen de hele markt kan hiermee niet vervangen worden. Heating olie wordt al bijna niet meer voor elektriciteitsopwekking gebruikt. Heating olie voor scheepsvervoer, nafta en kerosine kunnen in principe ook door biomassa vervangen worden alleen de beperkte biomassa zal eerste het duurste product benzine en diesel vervangen.

Biomass-to-Liquid
Voor deze producten kun je ook biomassa, gas of kolen omzetten in synthesegas (H2 + CO) en dan vervolgens omzetten via Fisher-Tropsch methode in een molekuul naar keuze. Afhankelijk van welke grondstof je gebruikt wordt dit Biomassa-to-Liquid (BtL), gas-to-liquid (Gtl) of Coal-to-Liquid (CtL). In Europa zet iedereen vanwege het duurzame karakter in op de BtL route die bijdraagt aan de Bio-Based Econmoy. In China wordt echter ingezet op CtL route, het Midden-Oosten kiest voor de GtL route. Dit geeft interessante tijden in het vooruitschiet welk product olie gaat vervangen of dat olie ook voor de westerse wereld een elastisch product wordt, zodat we onze vraag gaan verminderen. Een ding is zeker, de olie raakt niet op.

  1. Pieter Visser zegt op 23-02-2012 | 23:07 uur :

    ja 46 jaar olie, als het gebruik niet toe neemt! En dat doet het wel! kijk maar eens naar china. reken maar eens uit met 7% groei per jaar. Dan is over 13 jaar het verbruik verdubbeld. En hebben we dan nog maar 15 jaar voordat het helemaal op is. Als het verbruik dan niet nog verder stijgt.

Reageer

Verplicht
Verplicht (Niet voor publicatie)