Effectief energiebeleid vraagt om duidelijkheid kabinet

0
20-02-2014 | 10:54 uur
Jan Albert Timmerman | Oprichter / Juridisch Adviseur RenewabLAW

Al maanden woedt er met het oog op het energiebeleid een zeer interessante discussie tussen het kabinet, de Eerste en Tweede Kamer over de vraag of  “energie-ontzorgers” gebruik kunnen en mogen maken van de vrijstelling voor de energiebelasting, die aan verbruikers toevalt als deze zelf de stroom opwekken. Hier is een goed overzicht te vinden van de discussie.
Lees meer >

Onderzoek naar energieleveranciers vergroot verwarring over groene stroom

2
14-02-2014 | 12:03 uur
Sible Schöne | Programma Directeur Klimaatbureau HIER

Het recent gepresenteerde onderzoek naar de duurzaamheid van elektriciteitsleveranciers houdt misstanden in de markt voor groene stroom in stand en draagt dan ook niet bij aan de transitie naar een schone en veilige energievoorziening. Daarmee voldoet het onderzoek niet aan de doelstellingen die de opdrachtgevers zelf hebben gesteld. De onderzoekers hebben met betrekking tot groene stroom echt een aantal onbegrijpelijke keuzes gemaakt.
Lees meer >

Een business case van de postcoderoos

2
03-02-2014 | 10:52 uur
Sven Pluut | oprichter 1miljoenwatt

Voor een netwerkbijeenkomst van het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts werden wij onlangs gevraagd om een toelichting te geven op een business case van een collectief zonne-energieproject. En wel op basis van de postcoderoos regeling uit het SER Energieakkoord. De zaal was gevuld met enthousiastelingen vol energie. Ze zouden graag samen duurzame energie opwekken, maar hoe moet dat nu precies?    
Lees meer >

Energie, subsidie en het dilemma van verduurzaming

6
29-01-2014 | 11:52 uur
Ruud Frijstein | Sr Projectmanager iChoosr

In een mooie column beschrijft columniste Rosanne Hertzberger het dilemma van verduurzaming aan de hand van de discussie over de 18 miljard euro subsidie voor windmolens. Tegenstanders als Hans Wiegel betogen dat deze subsidie concurrentievervalsing is. Hertzberger stelt terecht dat de fossiele industrie al decennia lang gesubsidieerd wordt en dat subsidie op duurzame energie hooguit een correctie is.  
Lees meer >

Energieakkoord is zó 2013! Brussel, bedankt…

1
28-01-2014 | 16:11 uur
Jan Albert Timmerman | Oprichter / Juridisch Adviseur RenewabLAW

Het SER Energieakkoord sloot afgelopen september een lange, nationale discussie af over de vraag wat de EU doelen voor energiebesparing en de inzet van hernieuwbare energie precies moeten betekenen voor Nederland. Amper bekomen van deze zware bevalling lijkt het erop dat we ons klaar moeten maken voor een volgend energiepakket uit Brussel. Nieuwe ronde, nieuwe kansen?
Lees meer >

Een postcoderoos-kleurig begin van het jaar?

0
20-01-2014 | 11:19 uur
Sven Pluut | oprichter 1miljoenwatt

Vanaf 1 januari 2014 kunnen we met z’n allen enthousiast de zelfleveringsoplossing onder de naam postcoderoos of postcoderoossaldering gebruiken. Ik zal niet in detail ingaan op deze regeling, waarbij de leden van een coöperatie die gezamenlijk energie opwekken met bijvoorbeeld zonnepanelen een fiscale korting van 7,5 cent (9 cent inclusief BTW) op hun energierekening kunnen krijgen.
Lees meer >

Ondertekenaars Energieakkoord hebben geen flauw benul van kosten

19
10-12-2013 | 11:34 uur
Theo Wolters | Eigenaar ingenieursbureau, blogger over energie, klimaat en politiek

Onlangs kwam de Nederlandse energiewereld bij elkaar in Driebergen voor het jaarlijkse  symposium van COGEN Nederland, de organisatie voor warmtekracht koppeling (WKK): Energie 2033. Centraal stond het energieakkoord, en Wiebe Draijer (SER commissie voorzitter) en Tjerk Wagenaar (ondertekenaar namens Natuur en Milieu) waren de eerste sprekers. Het symposium had nog een schokkende verrassing in petto.                                                                                                                                                 
Lees meer >